Regulamentul Oficial al concursului“Giveaway Stick 32GB Adata”

Secțiunea 1: Organizatorul concursului
Concursul “Giveaway Stick 32GB Adata” este organizat de IBB IT SYSTEM SRL, înregistrată la Registrul Comerțului – SUCEAVA J33/1438/2019, C.U.I. RO898783

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimbă regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Secțiunea 2: Locul și data desfășurării concursului
ConcursulGiveaway Stick 32GB Adata” se va desfășura din dată 24.01.2019 până în data de 06.02.2019. Pagina de concurs se află la adresa www.ibbit.ro/giveaway

Secțiunea 3: Drepturi și condițiile de participare
La acest concurs pot participa toate persoanele fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa organizatorii concursului sau rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține exclusiv participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat în cazul în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Secțiunea 4: Protecția datelor personale
Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele persoanale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs în scopul anunțării și identificării câștigătorului și, ulterior pentru comunicări despre activitatea sa. Participantul are opțiunea de ștergere din baza de date în timpul și ulterior concursului.

Secțiunea 5: Mecanismul concursului
Utilizatorii vor afla de concurs de pe www.ibbit.ro/giveaway și de pe pagina de Facebook IBB IT SYSTEM. Utilizatorii se pot înscrie în concurs din data de 24.01.2019.

Secțiunea 6: Premiile concursului
1 x Stick ADATA 32 GB USB 3.1.

Secțiunea 7: Desemnarea câștigătorilor
Câștigătorul va fi desemnat de echipă IBB IT SYSTEM prin intermediul unei extrageri cu ajutorul random.org în timpul unui LIVE pe pagina de Facebook IBB IT SYSTEM. Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

Secțiunea 8: Notificarea și predarea premiilor
Câștigătorului concursului i se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în decurs de cel mult 7 zile de la data extragerii, prin intermediul unui apel telefonic.Câștigătorul va intra personal în posesia premiului după cel mult 1 luna de la anunțarea acestuia, astfel: Câștigătorul va primi premiul prin poștă / curier, taxele fiind suportate de către Organizator. Premiul va fi expediat prin poștă/ curier numai la adrese de pe teritoriul României.

Secțiunea 9: Drepturi de autor
Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.

Secțiunea 10: Încetarea concursului
Prezentul Concurs va înceta de drept după organizarea extragerii live din data de 06.01.2019.

Secțiunea 11: Regulamentul concursului
Participanții trebuie să respecte 3 pași:
PASUL 1: Să aprecieze agina de Facebook IBB IT SYSTEM.
PASUL 2: Să distribuie public postarea giveaway-ului pe profilul personal de Facebook.
PASUL 3: Să completeze fomularul de înscriere de pe pagina ibbit.ro/giveaway

Regulamentul Concursului poate fi accesat și din pagina de înscriere la concurs. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

Secțiunea 12: Taxe și impozite aferente
Organizatorul se oblige să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat precum și contribuțiile sociale aferente venitului obținut de către câștigător, în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

Secțiunea 13: Litigii
În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

Secțiunea 14: Alte prevederi
Participarea la acest concurs implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament și legislației aplicabile. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții și câștigătorii își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului. Acestea sunt, Numele și Prenumele, numărul de telefon și adresă de mail.